Petržalský Dunajský Chodník


Aktivity:

  • Vône komunitnej záhrady
  • Stromy lužného lesa
  • Poznávanie vodných vtákov

Ako sa pridať:

  • Začíname 5 min od Tiršáku
  • Vhodné pre deti aj dospelých
  • Dostupné kedykoľvek