Petržalský Dunajský Chodník


Aktivity:

Ako sa pridať:

Letná verzia

Play Video

Ďalšie inštrukcie na: info@spoznajdunaj.sk

Zimná verzia

Play Video

Ďalšie inštrukcie na: info@spoznajdunaj.sk

Projekt podporili

Mestská Časť Petržalka

VK Dunajčík