Petržalský Dunajský Chodník


Aktivity:

Ako sa pridať:

Info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1. Stromy lužného lesa

GPS: 48.089242, 17.132170

2. Nájdi azimut

GPS: 48.089242, 17.132170

3. Vodné vtáctvo

GPS: 48.089242, 17.132170

4. Úloha

GPS: 48.089242, 17.132170

5. Úloha

GPS: 48.089242, 17.132170

6. Úloha

GPS: 48.089242, 17.132170

1. Stromy (tabuľa)

Info:

Nachádzate sa v lužnom lese, ktorý na brehoch Dunaja v minulosti často zaplavovala voda. Preto tu vznikla veľmi jedinečná vegetácia. … 

Viac sa dozviete na www.spoznajdunaj.sk/chodnik

Interaktívna hra:

Poznáte ktorý plod, list a strom k sebe patria:

Správnu odpoveď si môžete overiť na: 
www.spoznajdunaj.sk/chodnik/l1

1. Stromy (test)

Spojte plod, list a strom

I. Azimut (tabuľa)

Info:

Azimut je uhol, ktorý zvierajú polpriamky – jedna smerujúca od miesta merania na sever a druhá smerujúca od miesta merania k meranému objektu. Uhol sa počíta v smere od severu na východ (v smere pohybu hodinových ručičiek).

Viac sa dozviete na www.spoznajdunaj.sk/chodnik

Interaktívna hra:

Choďte X krokov azimutom Y a nájdete objekt.

Správnu odpoveď si môžete overiť na: 
www.spoznajdunaj.sk/chodnik/l2

I. Azimut (test)

Napíšte text indícieI. Vtáky (tabuľa)

Info:

V lužnom lese žije množstvo vodných vtákov. Hniezdia v korunách stromov, strmých brehoch aj na zemi.

Vypočujte si spev vodných vtákov:
1. Rybárik: 

🎵 QR kód / WWW

2. Volavka:
Obrázok / QR kód / WWW

3. Kačica:
Obrázok / QR kód / WWW

4. Kormorán:
Obrázok / QR kód / WWW

Interaktívna hra:

Skús rozoznať v akom poradí vtáky spievali:
Obrázok / QR kód / WWW

 

Správnu odpoveď si môžete overiť na: 
www.spoznajdunaj.sk/chodnik/l3

I. Vtáky (test)

Napíš čísla vtákov v poradí v ktorom spievali.