I. Aktivita: Komunitná záhrada

Mapa:

Inštrukcie: