Spoznávanie vodných vtákov
Mapa:

Inštrukcie:

Labuť - Cygnus olor

Vzhľad

Spev

Potravu tvoria vodné rastliny a malé vodné živočíchy ako ryby, alebo slimáky.

Labuť stavia hniezdo z rastlín na na súši blízko vody a kladie doň 2-5 modrozelených vajíčok.

Kormorán - Phalacrocorax carbo

Vzhľad

Spev

Kormorán loví ryby aj desať metrov pod hladinou vody.

Hniezdi v na útesoch a v konároch stromov, pričom kladie 1-7 svetlých zeleno-modrých vajec.

Rybárik - Alcedo atthis

Vzhľad

Spev

Rybárik je dravec. Loví najmä ryby, žaby, hmyz a vodné kôrovce.

Hniezdi v norách, ktoré si hĺbi v strmých brehoch riek. V jednej znáške má 5-7 svetlých vajec.

Volavka - Ardea cinerea

Vzhľad

Spev

Volavka je na vrchu potravinového reťazca. V plytkých vodách loví ryby a mäkkýše, ale aj drobné cicavce.

Znáša 3-5 matných zelno-modrých vajec do hniezda v korunách stromov.