JavaScript Quiz

Ktorý biely vták má tmavé mláďatá?

alt

Čie hniezdo je na obrázku?

alt

Which is the best description of concatenation?

Which is the best description of an if statement?

Your grade is: __